Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
باتمان العراقي و الانترنت
عود ليش
عود ليش 177N theo dõi 116 Videos 17.02TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-24
Tổng số lượt xem8.66N
Thích tỷ lệ 6.7%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 4.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.56TR - 2.82TR
Tỷ lệ tương tác 7.97%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#shorts
#batshorts
Mở