Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
간단tv)천수의 사쿠나 히메 - #04
간단tv
간단tv 449 theo dõi 392 Videos 18.49N lượt xem 2020-11-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem178
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 39.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 4.49%
Thẻ gắn
#PS4Live PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment 천수의 사쿠나히메 hihcom1102 사쿠나 히메 천수 농사 농부 벼농사 간단 게임 스트리밍 스토리
Giới thiệu
켜놓고 하는 게임 방송, 목소리X 몰입도 있는 스토리 진행 즐겁게 감상해주세요^^
구독과 좋아요, 알람설정 부탁드립니다^^
Mở