Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Never laughed so hard - Kicking coco babies
special edd
special edd 2.45TR theo dõi 432 Videos 517.2TR lượt xem 2021-02-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.66TR
Thích tỷ lệ 3.96%
Số lần bình luận3.6N
Tỷ lệ lượt xem 68%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 757.71TR - 878.94TR
Tỷ lệ tương tác 6.13%
Thẻ gắn
little nightmares eddievr mexican youtuber horror funny meme coco melon babies grandma simulator
Giới thiệu
You ever wanted to kick coco melon babies? Grandma does. She wants to eat them too.

Socials:
Twitter: https://twitter.com/sauceddie
Instagram: https://www.instagram.com/sauceddie
TikTok: https://www.tiktok.com/@eddievr

Merch: https://teespring.com/stores/eddievr-merch-shop
Discord: https://discord.gg/DFWu7mF

The boys 2nd channels:
Mully: https://www.youtube.com/channel/UClS6zI81d6YaDy7yLjrCzEw
Juicy: https://www.youtube.com/channel/UC_YkukM6o3D3GiKnFXLq0vQ
Josh: https://www.youtube.com/channel/UCK0VozPhniGe4Eb2zcju1uw
Mở