Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
كوني لالة و مولاتي و حضري كاطو كلاصي لوليداتك يا سلام روعة بمذاق راقي و بطريقة سهلة جدا بحال باتيسري
اعيش حياتي رغم اعاقتي Dodo
اعيش حياتي رغم اعاقتي Dodo 9.57N theo dõi 80 Videos 61.45N lượt xem 2021-08-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-08
Tổng số lượt xem724
Thích tỷ lệ 15.88%
Số lần bình luận48
Tỷ lệ lượt xem 7.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 82.18%
Thẻ gắn
https://youtu.be/bxeg094nius https://youtu.be/yjwempukhsa https://youtu.be/zdv13x2fx20 https://youtu.be/bejb_ojp7tq youtube chaine youtube https://youtu.be/md7 https://youtu.be/nzh https://youtu.be/5nr https://youtu.be/ikclowarm54 https://youtu.be/twnj40wvtca https://youtu.be/buygq_rbg اhttps://youtu https://youtu.be/fhlciky5bou https://youtu.be/rspxcy2khyy https://youtu.be/0eskjtzqbq4 https://youtu.be/slshzikx39m https://youtu.be/kdixqmgnae8 https://youtu.be/epzd6ek_f0g
Giới thiệu
#كاطو كلاصي
#حلوة لاكريم
#موس
# كاطو
#كلاص
#كازا
#المغرب
#ساهل
#رائع
#سريع
Mở