Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Undertale map (W.I.P)
Baby Toy Freddy
Baby Toy Freddy 13.4N theo dõi 16 Videos 6.13TR lượt xem 2015-12-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.38N
Thích tỷ lệ 87.9%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 47.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.16TR - 2.09TR
Tỷ lệ tương tác 2.57%
Thẻ gắn
Giới thiệu
My undertale map so far also thanks for 10 sub's I really appreciate it
Mở