Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[신예빈 찬양]다시 드리는 고백 - 위러브WELOVE 찬양커버 Reminding Confession(ENG CC)
CCstory
CCstory 31.5N theo dõi 309 Videos 12.02TR lượt xem 2020-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.73N
Thích tỷ lệ 3.36%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 15%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.13TR - 3.86TR
Tỷ lệ tương tác 10.11%
Thẻ gắn
CC스토리 CCstory ccm페스티벌 신예빈 오시은 이희상 학생찬양 ccm 마커스 달빛tv 소진영 아이자야씩스티원 김복유 염평안 마커스워십 조찬미 달빛마을tv welove 위러브 진다빈 힐송 hillsong hillsong y&T
Giới thiệu
CC스토리 10번째 라이브방송중 신예빈 찬양입니다

CCstory Instagram_ https://instagram.com/ccstory_
신예빈 유튜브 채널_https://www.youtube.com/channel/UCME5tM3SAjdeU20jN4giyVA
--------------------------------------------------------------------------------------
Vocal___신예빈
Song Title___'다시 드리는 고백 '
Original Song__WELOVE(위러브)
MR___WELOVE(위러브)
장소___진다빈양 앞마당
[가사]
가늠할 수 없는 어둠과 같은 곳
메말라 버린 그런 한사람
어둠과 절망의 안대를 벗으니
나를 위한 사랑 보이시네

하늘의 별 같은 그의 수놓으심
그의 동행하심 새 힘이 되어
텅 비었던 마음 채워주신 사랑
당신의 형상 닮아가네
-------------------------------------------------------------
본 영상의 광고수익은 원곡자에게 갑니다^^
[사역문의] [email protected]
Mở