Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
KOLLEGAH - KLASSIKMUSIK (INTRO) Official Video
ALPHA MUSIC EMPIRE
ALPHA MUSIC EMPIRE 1.3TR theo dõi 138 Videos 272.46TR lượt xem 2022-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-29
Tổng số lượt xem817.7N
Thích tỷ lệ 5.49%
Số lần bình luận3.84N
Tỷ lệ lượt xem 62.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 446.44TR - 818.52TR
Tỷ lệ tương tác 10.2%
Thẻ gắn
Deutschrap Kollegah Hiphop Free Spirit Klassikmusik
Giới thiệu
KOLLEGAH - FREE SPIRIT (ALBUM) Box vorbestellen: https://www.alphamusic.shopVIDEO:
https://www.orkance.de
Orkan Çe Produktion
Director: Orkan Ce
Kamera 2: Nakedagency @nakedagency

BEST: Johnny Illstrument @johnny_illstrument & Joznez
Mở