Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FATHER’S DAY SURPRISE | Ruselle Barroca
Ruselle Barroca
Ruselle Barroca 20.9N theo dõi 32 Videos 1TR lượt xem 2019-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem424.67N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận361
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 77.28TR - 139.11TR
Tỷ lệ tương tác 2.33%
Thẻ gắn
Mark Barroca Ruselle Barroca Natalie Barroca Magnolia Hotshots
Giới thiệu
Hi everyone! This is Ruselle Barroca and I'm sharing with you my surprise for my husband this Father's Day. We prayed hard for this and this is it!!! We can't help but be thankful to the Lord coz he heard our prayers. Truly God will give you the desires of your heart if you stay faithful with Him. He will give it to you in His most perfect time! Hope you guys will like it!
God bless you all :)

Follow me on my socials:
Instagram: @ruselleabarroca
Tiktok: @ruselleabarroca
Twitter: @ruselleabarroca
Facebook: https://www.facebook.com/ruselleabarroca
For inquiries: Email me at [email protected]


#family #fathersday #fathersdaysurprise #rusellebarroca #markbarroca #barrocafamily #godsperfecttiming #christian #christianfamily #familyvlog #pregnancysurpise #pregnancyreveal #pregnancy
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)