Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THE GIRLS TRANSFORM INTO THEIR PARENTS!!! **HILARIOUS**
The ACE Family
The ACE Family 18.9TR theo dõi 655 Videos 4.47TỶ lượt xem 2019-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.85TR
Thích tỷ lệ 5.16%
Số lần bình luận52.88N
Tỷ lệ lượt xem 52.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.79TỶ - 3.22TỶ
Tỷ lệ tương tác 10.52%
Thẻ gắn
the girls transform into their parents the ace family the girls tranform into their parents ace family the girls tranform into their parents transformation video kids transform into their parents the ace family ace family ace family transformation elle and alaia ace family elle and alaia kids transform
Giới thiệu
The girls transform into their parents!!! **Hilarious**
JOIN THE ACE FAMILY & SUBSCRIBE: http://bit.ly/THEACEFAMILY

The Ace Family store: http://shopacefamily.com

LAST VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OvJbljGpvak

*TURN ON OUR POST NOTIFICATIONS FOR SHOUTOUTS IN OUR VIDEOS*

MAKE SURE YOU LIKE, COMMENT, SHARE & SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL AND FOLLOW US ON OUR FAMILY ADVENTURES!

WATCH MORE VIDEOS!!!

VLOGS: https://youtube.com/playlist?list=PLq...

PRANKS: https://youtube.com/playlist?list=PLq...

CHALLENGES: https://youtube.com/playlist?list=PLq...

POPULAR VIDEOS: https://youtube.com/playlist?list=PLq...

LATEST VIDEOS: https://youtube.com/playlist?list=PLq...

STALK US :)

Catherine's Instagram: https://www.instagram.com/catherinepaiz/
Catherine's Twitter: http://twitter.com/catherinepaiz
Catherine's SnapChat: Catherinepaiz

Austin's Instagram: https://www.instagram.com/austinmcbroom/
Austin's Twitter: https://twitter.com/AustinMcbroom
Austin's SnapChat: TheRealMcBroom

Elle's Instagram: https://www.instagram.com/elle/

Alaïa's Instagram: https://www.instagram.com/alaiamcbroom/

Business inquires: [email protected]
Mở