Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Multiplayer on BeamNG??? lmaoo Pt. 2
coolkidfrmbx
coolkidfrmbx 383N theo dõi 89 Videos 17.28TR lượt xem 2021-04-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem1.25TR
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận878
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 569.66TR - 660.81TR
Tỷ lệ tương tác 3.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I love y'all. Here's part 2 :)) Hope you guys enjoy!!

My Gear:

Thrustmaster TX Leather Edition - https://amzn.to/3pfkoNv
Logitech G Gaming Driving Force Shifter - https://amzn.to/2KuyWdp
GT Omega Racing V2 Wheel Stand - https://amzn.to/38xe2md
E-Brake - https://amzn.to/3bkRnMS


For Business Inquiries:
[email protected]


Follow my social media to stay connected!

Merch Site:
- https://www.coolkidfrmbx.com

Main Instagram:
- https://www.instagram.com/jayshow23/

Gaming Instagram
- https://www.instagram.com/coolkidfrmbx/

Snapchat:
- https://www.snapchat.com/add/jayshow23

Twitch:
- https://www.twitch.tv/coolkidfrmbx

Twitter:
- https://twitter.com/jayshow23

Discord:
- https://discord.gg/NM9JkEf


If you read down this far I love you :)))
Mở