Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
편안한 도시를 만들어가요
바다나들목
바다나들목 33.7N theo dõi 280 Videos 11.1TR lượt xem 2022-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem8.34N
Thích tỷ lệ 2.07%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 24.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.79TR - 6.82TR
Tỷ lệ tương tác 4.35%
Thẻ gắn
shorts cities 시티즈 시티즈 스카이라인 바다나들목
Giới thiệu
#shorts #시티즈스카이라인
Mở