Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
편안한 도시를 만들어가요
바다나들목
바다나들목 33.7N theo dõi 279 Videos 10.93TR lượt xem 2022-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem7.67N
Thích tỷ lệ 2.12%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 22.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.48TR - 6.27TR
Tỷ lệ tương tác 4.73%
Thẻ gắn
shorts cities 시티즈 시티즈 스카이라인 바다나들목
Giới thiệu
#shorts #시티즈스카이라인
Mở