Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Одна дома. Даже не успела испугаться//
Веселое подворье
Веселое подворье 15.7N theo dõi 908 Videos 3.98TR lượt xem 2021-03-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem26.56N
Thích tỷ lệ 4.02%
Số lần bình luận337
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 4.82TR
Tỷ lệ tương tác 16.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Окоты у коз...это такое дело.Ожидаешь завтра,а они раз ...и сегодня.
Mở