Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Je vous dévoile ma passion secrète...
Cyprien
Cyprien 14.3TR theo dõi 198 Videos 2.91TỶ lượt xem 2019-08-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem2.72TR
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận19.23N
Tỷ lệ lượt xem 19%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.23TỶ - 2.47TỶ
Tỷ lệ tương tác 15.58%
Thẻ gắn
cyprien passion cyprien top livres top 10 livres cyprien livres préférés cyprien équitation
Giới thiệu
J'en ai jamais vraiment parlé, pourtant ça me passionne depuis des années. Tous les jours, petit à petit, je pratique cette activité très originale.
Mở