Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ежиные ясли
Африканский ежик African hedgehog
Африканский ежик African hedgehog 5.44N theo dõi 149 Videos 1.02TR lượt xem 2018-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.55N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 65.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 637N
Tỷ lệ tương tác 6.95%
Thẻ gắn
African hedgehog hedgehog еж африканский карликовый еж ежик домашний ежик купить ежика ежик из питомника
Giới thiệu
Так и коротаем вечера :) Чтобы детки были контактными и небоязливыми очень важно каждый день трогать их, общаться, разговаривать, издавать различные звуки.
Наш сайт http://miniej2010.ru/
Наша группа в ВК https://vk.com/africanskii_ezhik
Mở