Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
용과 같이 세계관의 법정 어드벤처 [로스트 저지먼트] #7
연두부 풀영상
연두부 풀영상 116N theo dõi 4928 Videos 26.86TR lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem5.63N
Thích tỷ lệ 1.42%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 4.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.54TR - 4.59TR
Tỷ lệ tương tác 3.37%
Thẻ gắn
연두부 게임방송 게임 트위치 유튜브 어려운 게임 스팀 소통 두부연 duboo yeonduboo lovelyyeon 두부 게임실황 실황 방송 인방 인터넷방송 game twitch youtube PS4 Steam 닌텐도스위치 Switch 스트리머 모바일게임 게임추천
Giới thiệu
시청해주셔서 감사드립니다 :)

연두부 하이라이트 채널 : https://youtube.com/c/연두부하이라이트
인스타 : https://instagram.com/dubooyeon
트위치 : https://twitch.tv/lovelyyeon
트게더 : https://tgd.kr/lovelyyeon

📢 연두부 트위치 생방송 🎮
- 월요일 : 정기휴방
- 화~금요일 : 오후 7시 시작
- 토, 일 : 오후 6시 시작
- 정확한 방송시작 시간은 트게더에 피드글을 확인해주세요!


00:00:00 더 건틀릿(미션)
00:04:04 Chapter8 이진쵸의 괴인
00:35:36 청춘 드라마
05:20:49 Chapter8 이진쵸의 괴인
05:53:38 Chapter9 속죄의 업보


방송날짜 :
2021년 10월 7일


#연두부 #로스트저지먼트 #김탁구
Mở