Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
discord server lore
Commander Stupid
Commander Stupid 147 theo dõi 38 Videos 26.15N lượt xem 2021-12-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-10
Tổng số lượt xem29
Thích tỷ lệ 3.45%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 19.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 3.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I don't know if this is actually true or not I just based this entirely off of one single Discord server.
Mở