Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[알릴레오 북's 35회 예고] 헌법의 풍경 1편 - 이연주, 서기호
사람사는세상노무현재단
사람사는세상노무현재단 1.2TR theo dõi 919 Videos 130.5TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem16.5N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận94
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.5TR - 13.51TR
Tỷ lệ tương tác 16.61%
Thẻ gắn
노무현 노무현재단 유시민 독서 독서모임 독서토론 토론 헌법 검찰 판사 변호사 검찰개혁 사법개혁 서기호 이연주
Giới thiệu
※위 방송은 코로나19 안전 방역수칙을 준수해 촬영하였습니다※

- 서기호 변호사
- 이연주 변호사

노무현재단은 후원회원 한분 한분이 보내주시는 소중한 후원금으로 운영됩니다.
여러분의 후원이 세상을 바꾸고, 대한민국의 미래를 만들어갑니다.
 
◎ 사람사는세상 노무현재단 공식 SNS
홈페이지 http://www.knowhow.or.kr
후원안내 1688-0523

페이스북 https://www.facebook.com/rmoohyun
인스타그램 https://www.instagram.com/rohmoohyunf...
유튜브 https://www.youtube.com/c/사람사는세상노무현재단
트위터 https://twitter.com/RohFoundation
노무현사료관 http://archives.knowhow.or.kr
Mở