Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
KINYAMBE NA MZUNGU/ KUNYOA DENGE
Shy town Tv
Shy town Tv 6.71N theo dõi 4 Videos 509 lượt xem 2019-09-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.32N
Thích tỷ lệ 0.3%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 79.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 955.5N - 1.72TR
Tỷ lệ tương tác 0.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Kinyambe
Mở