Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
남매싸움 전쟁이 시작됐다! [오마이비키]
오마이비키 OMV
오마이비키 OMV 305N theo dõi 537 Videos 152.38TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem246.32N
Thích tỷ lệ 90.7%
Số lần bình luận743
Tỷ lệ lượt xem 80.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 112.06TR - 201.74TR
Tỷ lệ tương tác 4.3%
Thẻ gắn
오마이비키 오비키 oh my Vicky 비키티비 비키tv 비키 1인다역 생기는 일 생기는일 유형 방법 꿀팁 드라마 연기 가족 생활 공감 틱톡 아이폰 엄마 설득 대화 친구 교우관계 교실 일상 코미디 개그 유머 틱톡커 인기틱톡커 친구관계 남매 무서운 이야기
Giới thiệu
골탕 먹이기 시작한 오리온!
복수에 복수에 복수를 낫는
무서운 남매 전쟁!
과연 그 결말은?!
#오마이비키 #남매 #전쟁
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)