Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Half Human, Half Goddess{Gachalife Minimovie} Original? ▪Read Description▪[XxPurpulie ChanxX]
Cheチェルシー
Cheチェルシー 8.35N theo dõi 13 Videos 1.05TR lượt xem 2019-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem821.3N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 59.78TR - 149.46TR
Tỷ lệ tương tác 1.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hope you enjoy! :3 and have a mistake and sorry for the background music.. This is the FIRST story I make. Sorry if there's some mistakes.
Mở