Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아이패드의 배터리 확인하는 2가지 방법 / 불량 확인하거나 애플케어플러스 보장 받을 때, 중고거래 할 때 체크하세요!!
TALKSUNNY TECH ・ 톡써니 테크
TALKSUNNY TECH ・ 톡써니 테크 63.8N theo dõi 280 Videos 9.91TR lượt xem 2022-04-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-20
Tổng số lượt xem44.05N
Thích tỷ lệ 1.59%
Số lần bình luận99
Tỷ lệ lượt xem 69%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 20.02TR - 36.05TR
Tỷ lệ tương tác 3.84%
Thẻ gắn
아이패드 에어5 아이패드 에어4 아이패드 프로 아이패드 9세대 아이패드 프로 5세대 아이패드 미니6 아이패드 리퍼 아이패드 리뷰 아이패드 미니5 아이패드 미니6 언박싱 아이패드 불량 테스트 아이패드 배터리 아이패드 사용법 아이패드 설정 아이패드 에어 아이패드 초기화 아이패드 초기설정 아이패드 꿀팁 아이패드 쓰는법 애플 톡써니 아이패드 아이패드 불량 애플 초기불량 애플케어플러스 애플케어플러스 아이패드 중고 아이패드 애케플 아이패드 아이패드 보장 애플케어플러스 정리
Giới thiệu
3년 넘게 사용한 아이패드프로 배터리 확인하다가 같이 보면 좋을 것 같아서 공유합니다:)
아이패드 1세대도 확인해봤더니, 결과가 나름 놀랍..습니다.!
Mở