Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ceeday Vs Goku
Ceeday
Ceeday 7.38TR theo dõi 393 Videos 1.35TỶ lượt xem 2022-08-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-21
Tổng số lượt xem6.77TR
Thích tỷ lệ 8.59%
Số lần bình luận48.2N
Tỷ lệ lượt xem 91.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.08TỶ - 3.57TỶ
Tỷ lệ tương tác 15.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://www.instagram.com/ceeday98/?hl=en
Mở