Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
《遠隔的父親》胡波編劇畢業作品 Distant Father
奇幻映像
奇幻映像 3.81N theo dõi 5 Videos 26.58N lượt xem 2020-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem1.06N
Thích tỷ lệ 2.45%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 27.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 2.45%
Thẻ gắn
胡波 大象席地而坐 遠隔的父親
Giới thiệu
講述的就是兩個被社會邊緣了的出獄的人想通過自己的才能為自己爭取一絲更多的自信和希望。以選秀為平台,為這個舞台他們幾經周折,最終卻造化弄人錯失機會,但他們站在空蕩的舞台上完成了對自己的交代。
Mở