Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Meet the Voice of Neon // VALORANT
VALORANT
VALORANT 1.35TR theo dõi 81 Videos 139.35TR lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem1.38TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3.68N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 631.08TR - 732.09TR
Tỷ lệ tương tác 9.49%
Thẻ gắn
Neon New Agent VALORANT Episode 4 Episode IV VALORANT voice VALORANT VALORANT game valorant act I VALORANT act 1 fps shooters tactical FPS launch VALORANT agent AGENT agent Kingdom Duelist Manila
Giới thiệu
Meet Vanille Velasquez, the 23-year old voice actress behind the lightning-fast agent from Manila, Neon.

Play VALORANT: https://riot.com/3idlntG
Join the Discord server: https://riot.com/3n1xltZ

Follow us:
Twitter: https://riot.com/2HIv1s1
Instagram: https://riot.com/2S8uTnm

#VALORANT #AGENT #RIOTGAMES #NEON
Mở