Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[메이킹] 림여사 맘 흔든 능글美 만렙 쾌남 왕선생! 나 왕선생 좋아하네..❤ #모범택시 #SBSCatch
SBS Catch
SBS Catch 2.25TR theo dõi 3480 Videos 2.15TỶ lượt xem 2021-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem236.88N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận355
Tỷ lệ lượt xem 10.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 107.76TR - 194.01TR
Tỷ lệ tương tác 3.89%
Thẻ gắn
스브스캐치 스브스캐치 드라마 드라마 모범택시 모범택시 명장면 티저 영상 드라마 티저 모범택시 예고편 모범택시 티저 SBS 모범택시 모범택시 이제훈 모범택시 이솜 모범택시 김의성 모범택시 표예진 모범택시 1회 모범택시 메이킹 메이킹 필름
Giới thiệu
[스브스캐치] 구독하기▶https://goo.gl/bnT3WD

음색 깡패 대모(차지연)의 OST 연습 현장부터
여심 제대로 흔든 쾌남 왕선생 비하인드까지!
나 왕선생 좋아하네..❤

복수대행써-비스 〈모범택시〉
매주 금·토 밤 10시 본방사수🚖

스브스캐치 페이스북 ▶ https://goo.gl/MYWh4V
스브스캐치 인스타그램 ▶ https://goo.gl/9kukCu
모범택시 홈페이지 ▶ https://programs.sbs.co.kr/drama/taxidriver/main
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)