Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이벤트 당첨자..!!
댕뉴비
댕뉴비 2.24N theo dõi 282 Videos 1TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-27
Tổng số lượt xem528
Thích tỷ lệ 1.33%
Số lần bình luận86
Tỷ lệ lượt xem 23.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 164.2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2000명 됬을때 이벤트 한번 더 하겠습니다

(현 구독자 1861명)
Mở