Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이벤트 당첨자..!!
댕뉴비
댕뉴비 1.92N theo dõi 230 Videos 717.69N lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem509
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận87
Tỷ lệ lượt xem 26.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 172.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2000명 됬을때 이벤트 한번 더 하겠습니다

(현 구독자 1861명)
Mở