Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
160619 Sana ♡ Tzuyu TWICE 트와이스
TWICE Fanpage
TWICE Fanpage 22.7N theo dõi 51 Videos 6.45TR lượt xem 2016-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem134.75N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 61.31TR - 110.36TR
Tỷ lệ tương tác 2.15%
Thẻ gắn
SaTzu Sayu TzuSa 사나 쯔위
Giới thiệu