Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ 5분 명상 ] 아무런 원함이 없는 상태의 희열 해야 할 일도 할 말도 갈 곳도 될 것도 아무 것도 없는 그 상태에 이르세요
주먹쥐고일어서
주먹쥐고일어서 42.8N theo dõi 276 Videos 9.33TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem8.58N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận58
Tỷ lệ lượt xem 20.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.91TR - 7TR
Tỷ lệ tương tác 12.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
분주한 마음을 멈추고

그 상태에 이르세요

그 자리는 언제나 우리를 기다리고 있습니다


p.s 분주한 날들과 마음에 여러분을 언제 편하게 만날지 모르겠습니다

마음을 멈추고 잠시 명상에 빠집니다#명상
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)