Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
스틸라 글리터 리퀴드 아이섀도우 5종 리뷰 (키튼 카르마, 코랄크러쉬, 브론즈드 벨, 펄리나, 로즈 골드 레트로)
병맛뷰티
병맛뷰티 2.64N theo dõi 17 Videos 15.3N lượt xem 2020-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem263
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 10%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 6.08%
Thẻ gắn
스틸라 stila 섀도우 글리터섀도우 글리터 스틸라글리터 펄섀도우 스틸라키튼카르마 키튼카르마미니팁 섀도우추천 글리터섀도우추천 키튼카르마 글리터메이크업 메이크업영상 glitter stilashadow 스틸라글리터웜톤 스틸라글리터바르는법 리퀴드섀도우바르는법 스틸라섀도우 리퀴드섀도우 펄섀도우추천 스틸라펄섀도우 스틸라글리터섀도우리뷰 매그니피센트메탈 스틸라매그니피센트메탈 글리터앤글로우리퀴드아이섀도우 코랄크러쉬 브론즈드벨 로즈골드레트로 스틸라로즈골드레트로 스틸라브론즈드벨 스틸라펄리나
Giới thiệu
* 본 영상은 스틸라 뷰튜버 9기 활동 영상으로
스틸라로부터 제품을 협찬 받아 제작한 영상입니다.

안녕하세요 병맛뷰티 금꽃샛별 입니다 :)

오늘은~ 스틸라 글리터 리퀴드 아이섀도우 5종 리뷰!

* 리뷰 색상 -
키튼 카르마, 코랄크러쉬, 브론즈드 벨, 펄리나, 로즈 골드 레트로

다음 영상도 기대해주세요 ♥

#스틸라글리터섀도우 #스틸라글리터리퀴드아이섀도우 #연말메이크업
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)