Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SUB) K-로제불닭떡볶이 & 납작당면 출시 기념 리뷰! K-가슴이 웅장해진다...🔥 [얼리어닭터]
불닭TV [Buldak TV Official]
불닭TV [Buldak TV Official] 112N theo dõi 157 Videos 17.06TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem142.39N
Thích tỷ lệ 92.4%
Số lần bình luận241
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 64.79TR - 116.61TR
Tỷ lệ tương tác 2.54%
Thẻ gắn
삼양 불닭TV 불닭볶음면 먹방 푸드 음식 Mukbang 리뷰 불닭 로제불닭 불닭떡볶이 불닭당면 불닭신상 불닭신제품 불닭로제 로제불닭떡볶이 로제불닭당면 로제불닭납작당면 불닭중국당면 불닭납작당면 로제불닭중국당면 로제떡볶이 로제당면 로제납작당면 로제중국당면 잇츠오케이 잇츠오케이민성 불닭리뷰 불닭먹방 불닭꿀조합
Giới thiệu
IT기기 리뷰 채널인 IT's okay 잇츠오케이의 민성!
불닭 신상 리뷰도 잇츠오케이?

불닭TV 구독👉 http://bit.ly/2RAFg4r
로제불닭떡볶이👉 https://bit.ly/3y6HR8I
로제불닭납작당면👉 https://bit.ly/375lZhU

#불닭신상 #로제불닭떡볶이 #로제불닭납작당면

🐔로제불닭 시리즈 편 이벤트닭🐔

불닭TV 구독(필수!!)하고
신상품 로제불닭떡볶이와 로제불닭납작당면의 기대평을 댓글로 달아달랅!!
추첨을 통해 10명에게 [로제불닭떡볶이 2EA + 로제불닭납작당면 2EA]을 주겠닭🐔 많이많이 참여해달랅💕

✓ 이벤트 기간: ~ 8/3 (화)
✓ 당첨자 발표: 8/4 (수) (답글로 안내)
✓ TIP: 구독&좋아요 누르면 당첨 확률 UP!

[주의사항]
* 21.8.11(수)까지 당첨자 정보를 보내주시지 않으면 당첨이 취소되오니 유의바랍니다.
* 배송정보 오기재에 따른 제품 재발송은 어려운점 양해 바랍니다.
* 제품을 받으셨다면 간단한 인증샷 후기도 남겨주시면 감사하겠습니다.
* 경품은 당사의 사정에 의해 별도 안내 없이 일부 변동될 수 있습니다.
* 경품은 판매용으로 사용 불가합니다.
* 당첨자 정보 전달 수령 후, 최근 3개월 간 불닭TV 유튜브 댓글 이벤트에 당첨되신 내역이 있는 경우 당첨이 취소됩니다.
* 해당 이벤트 당첨자 중 같은 주소지의 당첨자가 2명 이상 발생 시, 1명 분만 당첨되며 나머지 당첨자의 경우 당첨이 취소됩니다.
(#불닭 #buldak #불닭러버 #삼양 #samyangramen #삼양식품 #samyangfoods)
Mở