Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
146강. 실관노하우7 - 좌표론과 대운, 세운에 따른 작용력을 보라 [사주강의 리뉴얼]
명리학자 이동헌
명리학자 이동헌 3.46N theo dõi 353 Videos 286.76N lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-18
Tổng số lượt xem407
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 5.9%
Thẻ gắn
대운 세운 연운 년운 대복 발복 사주 팔자 운명 신수 사주배우기 사주교육 사주강의 내사주 내가보기 이동헌 원국 좌표 좌표론 작용 작용력
Giới thiệu
본 강의는 '이동헌의 사주강의'를 교과서로 진행되는 사주명리학 강의입니다.
'이동헌의 사주강의' 상, 하권은 전국 온오프라인 서점에서 구입하실 수 있습니다
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)