Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
先生と付き合ったらどうなる?#元教師 #先生 #先生あるある #元先生 #教師
静岡の元教師すぎやま
静岡の元教師すぎやま 79.6N theo dõi 775 Videos 119.69TR lượt xem 2022-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-14
Tổng số lượt xem480.5N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận312
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 349.8TR - 638.38TR
Tỷ lệ tương tác 0.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu