Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
15 July 2022 कराड कोयना नदीपात्रात मोठी वाढ कोयना धरण परिसरात मुसळधार पाऊस
KARAD VARTA
KARAD VARTA 35.8N theo dõi 4291 Videos 8.03TR lượt xem 2022-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-21
Tổng số lượt xem27.22N
Thích tỷ lệ 1.17%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 76%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 978.25N - 3.45TR
Tỷ lệ tương tác 1.2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
धरणात 47.5 टीएमसी एवढा पाणीसाठा
Mở