Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ملخص مباراة المغرب و ناميبيا 1-0 المغرب تسجل فالوقت القـااتل +90
Ahmed Nabil el-shrkawi
Ahmed Nabil el-shrkawi 149N theo dõi 95 Videos 909.8N lượt xem 2019-06-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.17TR
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận5.15N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.77TỶ - 1.97TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu
اهداف المغرب وناميبيا
ملخص مباراة المغرب ونامبيا
ملخص واهداف المغرب وناميبيا اليوم
Mở