Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
New World : Trial Of Scrivener Quest
Dragonhanx's Recycle Bin
Dragonhanx's Recycle Bin 2.17N theo dõi 294 Videos 1.57TR lượt xem 2021-10-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-02
Tổng số lượt xem1.79N
Thích tỷ lệ 0.72%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 82.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 819N - 932.75N
Tỷ lệ tương tác 1.28%
Thẻ gắn
dragonhanx New world how to amazon
Giới thiệu
Hello , Decided to record some new world , since thats mostly what im doing atm

Subscribe Today! ► http://tinyurl.com/dragonhanx2
Tweet me on Twitter ► https://twitter.com/dragonhanx
Im on Facebook ► https://www.facebook.com/Dragonhanx
Got that Instagram ► https://instagram.com/dragonhanx
Sometimes Livestream ► http://www.twitch.tv/dragonhanx
Mở