Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Larry 44 - Lange Nætter ft. NODE
Sound Denmark Music
Sound Denmark Music 4.25N theo dõi 6 Videos 4.59TR lượt xem 2020-08-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.25N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.41TR - 4.34TR
Tỷ lệ tương tác 0.97%
Thẻ gắn
Lange nætter larry44 node
Giới thiệu
Song: LANGENÆTTER

Artist: Larry 44 & NODE
Video: Padawan Studios
@padawanstudios

Release: 23/07/2020

#LANGENÆTTER #LARRY44 #NODE
Mở