Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[채빈VLOG] 아이랑 함께 베란다 텃밭 만들기, 아파트 베란다에서 채소 키우기
니이모를찾아서
니이모를찾아서 23.9N theo dõi 100 Videos 28.39TR lượt xem 2022-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-22
Tổng số lượt xem351
Thích tỷ lệ 3.42%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 1.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 91N
Tỷ lệ tương tác 11.97%
Thẻ gắn
Giới thiệu