Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[채빈VLOG] 아이랑 함께 베란다 텃밭 만들기, 아파트 베란다에서 채소 키우기
카드값줘체리
카드값줘체리 23.4N theo dõi 99 Videos 27.97TR lượt xem 2022-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-16
Tổng số lượt xem332
Thích tỷ lệ 3.31%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 9.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu