Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
رقص تاي من BTS تصميمي😂 رقص شرقي💔😆
يوي تشان
يوي تشان 50 theo dõi 3 Videos 204 lượt xem 2019-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem225
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 37.78%
Thẻ gắn
Giới thiệu