Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cool Invention 😱 Smart Gadgets! / Kitchen Items, versatile & utensils {makeup} #shorts
Cocoa Goodies
Cocoa Goodies 161N theo dõi 1211 Videos 240.83TR lượt xem 2021-08-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem60.7TR
Thích tỷ lệ 92.9%
Số lần bình luận1.05N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 27.61TỶ - 32.03TỶ
Tỷ lệ tương tác 2%
Thẻ gắn
Giới thiệu