Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Baritone Fretless Guitar- Mornings of İstanbul
Cenk Erdogan
Cenk Erdogan 27.2N theo dõi 72 Videos 3.02TR lượt xem 2022-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-15
Tổng số lượt xem86.54N
Thích tỷ lệ 8.45%
Số lần bình luận233
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 15.74TR - 28.34TR
Tỷ lệ tương tác 11.14%
Thẻ gắn
fretlessguitar piecefullguitar silentguitar vibe vibeguitarmusic composer istanbul turkey bestguitarplayer
Giới thiệu
This is my prototype Baritone Fretless Guitar made by talented luthier
Can Oral. The reverb comes from Tonewoodamp . The best guitar device ever made in my opinion . Enjoy :-)
Mở