Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wedding Agreement Yang Bikin Baper....
V-News
V-News 1.94N theo dõi 255 Videos 628.41N lượt xem 2019-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-24
Tổng số lượt xem146.6N
Thích tỷ lệ 0.5%
Số lần bình luận88
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.33TR - 37.35TR
Tỷ lệ tương tác 1.1%
Thẻ gắn
Giới thiệu