Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【ドッカンバトル】ちょうど2年前の最強編成で当時の最難関イベント挑んでみた
ドッカンバトル数字で見る
ドッカンバトル数字で見る 52.2N theo dõi 1401 Videos 42.76TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18.59N
Thích tỷ lệ 90.4%
Số lần bình luận102
Tỷ lệ lượt xem 35.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 13.53TR - 24.68TR
Tỷ lệ tương tác 6.5%
Thẻ gắn
ドッカンバトル ドラゴンボール
Giới thiệu
数字で見るドッカンバトルのURLはこちら↓
http://xn--n9jvd7d3d0ad5cwnpcu694dohxad89g.com/

#ドッカンバトル#ドラゴンボール#ドカバト
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)