Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Demolition Ranch Dressing.....I Hate You All
DemolitionRanch
DemolitionRanch 10.4TR theo dõi 511 Videos 1.94TỶ lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem2.44TR
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận17.13N
Tỷ lệ lượt xem 23.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.11TỶ - 1.28TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.81%
Thẻ gắn
demo demolition demoranch demolitionranch ranch vet vetranch offtheranch off the testing test matt dr. matt dr matt dr dr.
Giới thiệu
Thanks to Caldwell and Crimson Trace for sponsoring this video. Check out all the cool shooting gear I use at the Ranch here: http://caldwellshooting.com http://crimsontrace.com

Demolition Ranch Tees here! Comes with a free hug if I catch you wearing it. https://www.bunkerbranding.com/pages/demolition-ranch

Watch me vlog. http://www.youtube.com/offtheranch
IF you love animals http://www.youtube.com/vetranch
http://www.facebook.com/DemolitionRanch
https://instagram.com/drdemolitionmatt/

"Club Diver" by Kevin MacLeod from incompetech.com.
Outro music by MDK, https://www.youtube.com/watch?v=2_t5Lm040Gw
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)