Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Evolution of Tug of war from squid game #shorts #evolution
MrLuckyExtra
MrLuckyExtra 934N theo dõi 81 Videos 70.36N lượt xem 2021-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem66.77TR
Thích tỷ lệ 4.51%
Số lần bình luận13.3N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 30.38TỶ - 35.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.71%
Thẻ gắn
shorts evolution squidgame Netflix
Giới thiệu