Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
여름샌들 고민 끝! with 구독자 이벤트 / 김나영의 노필터 티비
김나영의 nofilterTV
김나영의 nofilterTV 635N theo dõi 335 Videos 124.96TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-03
Tổng số lượt xem170.3N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận2.44N
Tỷ lệ lượt xem 26.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 77.48TR - 139.48TR
Tỷ lệ tương tác 16.62%
Thẻ gắn
노필터티비 nofilter tv 김나영 nayoung kim 최신우 신우 sinu choi 닥터마틴 샌들 여름샌들 여름샌들스타일링 김나영샌들 김나영닥터마틴
Giới thiệu
본 영상은 닥터마틴 코리아의 간접 광고를 포함하고 있습니다.
닥터마틴과 함께한 여름샌들스타일링
재미있게 봐주세요 :)

[닥터마틴 공식몰] 노필터티비 아이템 보러가기 https://bit.ly/35fTWvx
[닥터마틴 쿠폰 사용 방법 및 기간]
*쿠폰 사용 기간 : 6월 16일(수) ~ 6월 30일(수)
1. 닥터마틴 공식 홈페이지: 로그인 후, 마이페이지-쿠폰-쿠폰등록 에서
“노필터티비쿠폰" 입력 후 쿠폰 등록 하면 사용 가능
2. 닥터마틴 오프라인 매장: 매장 스탭에게 영상 인증 후 20% 할인
4.공식몰 신규 회원 적립금 1만원 지급
바로가기 https://bit.ly/3lGaFhH

※ 일부 품목 제외, 중복할인불가

[구독자 신데렐라 이벤트]
250사이즈 구독자를 찾습니다!
원하는 닥터마틴 샌들 제품명과 컬러를 댓글로 남겨주시면 추첨을 통해 보내드립니다.
이벤트기간 : 6월16일~ 6월20일
당첨자발표 : 6월 25일 커뮤니티 게시 예정
이벤트제품
블레어 슬라이드 (블랙/화이트)
마일즈 (블랙/체리)
올슨 (블랙/화이트)
포스터 (블랙/그레이)

–––

• Channel

인스타그램:
http://www.instagram.com/nayoungkeem
Mở