Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TVS NTORQ 125 Race XP #RevUpWithRaceXP
TVS NTORQ
TVS NTORQ 15.8N theo dõi 36 Videos 127.49TR lượt xem 2021-09-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-23
Tổng số lượt xem41.54TR
Thích tỷ lệ 0%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.51TỶ - 5.29TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Presenting India's 1st scooter with:
- More than 10 hp power (125 cc)
- Multiple Ride Modes (IC engines)
- Voice Assist
Mở