Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TVS NTORQ 125 Race XP #RevUpWithRaceXP
TVS NTORQ
TVS NTORQ 15.5N theo dõi 34 Videos 127.44TR lượt xem 2021-09-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-31
Tổng số lượt xem34.24TR
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.24TỶ - 4.36TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Presenting India's 1st scooter with:
- More than 10 hp power (125 cc)
- Multiple Ride Modes (IC engines)
- Voice Assist
Mở